CULTURE REALITIES VIRTUALLY ENHANCED

Methodology

Η αρχιτεκτονική του τελικού συστήματος θα είναι ανοιχτή, αρθρωτή, θα επιτρέπει την οριζόντια επικοινωνία των υποσυστημάτων, την εύκολη σύνδεση με άλλα συστήματα, την επαναχρησιμοποίηση προγραμμάτων και υποσυστημάτων, την αναβάθμιση και αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού και εξοπλισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα, η ακεραιότητα και η ασφάλεια των αρχείων. Οι βασικές συνιστώσες της αρχιτεκτονικής του CuRVE είναι:

Διαχείριση Δεδομένων: Δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων για την διαχείριση ανεπεξέργαστων δεδομένων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση εικόνων , ήχου και την κινηματογράφηση 3Δ αντικειμένων.

Επεξεργασία Δεδομένων: Η ψηφιοποίηση εικόνων, ήχου, βιντεοσκοπήσεων 3Δ αντικειμένων και επεξεργασία τους.

Εφαρμογές συστήματος: περιλαμβάνει την ανάπτυξη για την υλοποίηση των επιμέρους εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου και την ανάπτυξη για την ενοποίηση αυτών προς την δημιουργία της τελικής εφαρμογής του έργου.

Φάσεις υλοποίησης έργου:
Η μεθοδολογία υλοποίησης ακολουθεί μια αναλυτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την διαδοχή των εργασιών στις ενότητες εργασίας. Οι φάσεις υλοποίησης είναι:

Η 1η φάση περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας, όπως ο προσδιορισμός των ρόλων και καθηκόντων ο ορισμός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, η επιλογή των καναλιών επικοινωνίας των εταίρων και η εναρκτήρια
συνάντηση (kick off meeting).

Η 2η φάση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του έργου. Αρχικά θα οριστούν οι
περιπτώσεις χρήσης του συστήματος, θα οριστούν οι απαιτήσεις χρηστών, και το πρωτόκολλο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον θα οριστεί η
αρχιτεκτονική και οι τεχνικές προδιαγραφές του τελικού συστήματος.

Η 3η φάση αφορά την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων του CuRVE και την ενοποίηση αυτών σε ένα σύστημα.

Η 4η φάση περιλαμβάνει την δοκιμή του ενοποιημένου συστήματος CuRVE σε επιδεικτικό εργαστήριο πολιτιστικού οργανισμού και την αξιολόγηση του από τους χρήστες, για τις περιπτώσεις
χρήσης που έχουν οριστεί.

Η τελική 5η Φάση αφορά την δημιουργία βελτιωμένου τελικού συστήματος
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Skip to content