Ενότητες Εργασίας

Ε/Ε1: Παράμετροι σχεδιασμού και Αρχιτεκτονική συστήματος. Στόχος είναι ο ορισμός απαιτήσεων των τελικών χρηστών, το πρωτόκολλο αξιολόγησης, ο ορισμός των περιπτώσεων χρήσης, η Αρχιτεκτονική του ενοποιημένου συστήματος, οι τεχνικές προδιαγραφές του, η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.

Ε/Ε1.1: Παράμετροι σχεδιασμού
Ε/Ε1.2: Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές συστήματος

Ε/Ε2: Δημιουργία Διαδραστικής Αφήγησης (storytelling)για Τεκμηρίωση και για Ανάδειξη ιστορικών πολιτιστικών στοιχείων. Στόχος είναι η συλλογή υλικού για το ψηφιακό περιεχόμενο και η δημιουργία στατικού και δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου Διαδραστικής Αφήγησης
Ε/Ε2.1: Συλλογή Υλικού για το Ψηφιακό Περιεχόμενο Διαδραστικής Αφήγησης & 3Δ Εικονικών Αντικειμένων-Περιβαλλόντων
Ε/Ε2.2: Δημιουργία Στατικού Ψηφιακού Περιεχομένου Διαδραστικών Αφηγήσεων
Ε/Ε2.3: Δημιουργία Δυναμικού Ψηφιακού Περιεχομένου Διαδραστικών Αφηγήσεων

Ε/Ε3: Δημιουργία Εικονικού περιβάλλοντος Εμβύθισης και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Αλληλεπίδραση με τα Εικονικά Περιβάλλοντα. Στόχος είναι η δημιουργία περιεχομένου του Εικονικού Περιβάλλοντος Εμβύθισης και Επαυξημένης Πραγματικότητας, η ερέθιση ανθρώπινων αισθήσεων για την αποδοτική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τα εικονικά περιβάλλοντα, η σύνθεση των κατάλληλων ερεθισμάτων και κινήσεων προς την ανάπτυξη απτικής απόδοσης και απόδοσης κίνησης αντίστοιχα , ώστε ο χρήστης να μπορεί να αισθάνεται τις φυσικές ιδιότητες 3Δ εικονικών περιβαλλόντων να αλληλεπιδρά με αυτά με κινήσεις όπως στον πραγματικό κόσμο και η ανάπτυξη απτικών και οπτικών διεπαφών για τον χειρισμό των 3Δ εικονικών αντικειμένων
Ε/Ε3.1: Δημιουργία Εικονικού Περιβάλλοντος Εμβύθισης & Επαυξημένης Πραγματικότητας
Ε/Ε3.2: Αλληλεπίδραση με τα Εικονικά Περιβάλλοντα

Ε/Ε4: Ενοποίηση του Συστήματος, Δοκιμή, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση της Εφαρμογής. Στόχος είναι η ενοποίηση του συστήματος, η δοκιμή του πρωτοτύπου σε πραγματικές συνθήκες για τις περιπτώσεις χρήσης, η αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και η δημιουργία τελικού βελτιωμένου συστήματος.
Ε/Ε4.1: Ενοποίηση του συστήματος
Ε/Ε4.2: Δοκιμή του ενοποιημένου συστήματος CuRVE
Ε/Ε4.3: Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση του ενοποιημένου συστήματος. Δημιουργία της τελικής εφαρμογής CuRVE

Ε/Ε5: Απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

elGreek