Νέα

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1912... Εικόνες στο στάδιο της κατασκευής... Σεπτέμβριος 2021. Πατήστε τις εικόνες για να τις δείτε σε πλήρη οθόνη

Η N-CODE δημιουργεί τα 3D μοντέλα για την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας

Το Τ-11 και το Φετχί Βουλέντ εικόνες από το στάδιο της κατασκευής... Ιούλιος 2021. Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε πλήρη οθόνη

Η N-CODE δημιουργεί τα 3D μοντέλα για την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας

Το Τ-11 στο στάδιο της κατασκευής. Ιούνιος 2021

Η N-CODE δημιουργεί 3D μοντέλα για την εμπειρία πλήρους εμβύθισης εικονικής πραγματικότητας VR. Εδώ βλέπουμε το Τουρκικό πολεμικό πλοίο Φετχί Μπουλέντ το οποίο τορπιλίστηκε από το Τορπιλοβόλο 11 και τον υπολοχαγό του Ελληνικού πολεμικού ναυτικού Ν. Βότση

Το Feth-i Bulend παίρνει... ψηφιακή σάρκα και οστά… - Απρίλιος 2021

Η N-CODE δημιουργεί 3D μοντέλα για την εμπειρία πλήρους εμβύθισης εικονικής πραγματικότητας VR. Εδώ βλέπουμε το Τουρκικό πολεμικό πλοίο Φετχί Μπουλέντ το οποίο τορπιλίστηκε από το Τορπιλοβόλο 11 και τον υπολοχαγό του Ελληνικού πολεμικού ναυτικού Ν. Βότση

 • Πολλαπλά on-line meetings λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ομάδων των τριών συμμετεχόντων. Διαρκώς καθορίζονται και επικαιροποιούνται χρονοδιαγράμματα και στόχοι μεταξύ των ομάδων.
 • Το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα έχει ολοκληρώσει τη συλλογή, επιμέλεια και τεκμηρίωση του αρχειακού και μουσειολογικού υλικού, το οποίο θα συνδράμει στην εκτέλεση των σεναρίων χρήσης του CuRVE. Η έρευνά περιλαμβάνει τη μελέτη ενός μεγάλου φάσματος πρωτογενών έντυπων πηγών, όπως είναι έγγραφα από κρατικά αρχεία στην Ελλάδα και την Τουρκία, απομνημονεύματα των συμμετεχόντων, δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή Τύπο, φωτογραφίες και επιστολικά δελτάρια σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες όσων αντικειμένων διασώθηκαν από τα δύο πλοία.

  Ομάδα Εργασίας ΙΜΜΑ 

  Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΑ.ΜΑΚ. - Διευθύντρια Κ.Ε.Μ.Ι.Τ, Επιστημονική Υπεύθυνη έργου, μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης έργου

  Φανή Τσατσάια, Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια Ι.Μ.Μ.Α., μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης έργου

  Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου, Δρ Ιστορίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΜΑ

  Χρήστος Κυριακόπουλος, Ιστορικός - ερευνητής

  Σπυρίδων Γαστεράτος, Ιστορικός – ερευνητής

  Ευάγγελος Κανσίζογλου, Ιστορικός – ερευνητής

 • Οι φορείς διαμόρφωσαν σε συνεργασία ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκών χρήστη του Προγράμματος CuRVE . Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.
 • Τα μέλη των Συμμετεχόντων Φορέων συμμετείχαν στην Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off Meeting) στις 2 Ιουλίου 2020 μέσω Skype λόγω περιορισμών σχετικών με τον COVID-19.
elGreek